Einde jeugdsamenwerking EBRO

Beste ouder, beste speler,

Graag informeren wij jullie via deze weg over de toekomstvisie van onze voetbalclub Rangers Opdorp.  Na jaren zelfstandig, stap voor stap, onze club uit te bouwen kregen we vorig seizoen de vraag van Eendracht Buggenhout om een samenwerking op te zetten inzake de jeugdwerking. Dit met het oog op een eventuele latere fusie.

Dat dit allemaal van in het begin niet vlot zou verlopen was door ons ingecalculeerd.  Na evaluatie zijn er voor ons als club Rangers Opdorp nog weinig argumenten om deze samenwerking verder te zetten en te verlengen naar volgend seizoen.  Hierbij willen we zeker benadrukken dat deze beslissing niet bedoeld is als kritiek op het bestuur en de vrijwilligers van Eendracht Buggenhout.

Wij kiezen er evenwel als meerderheid vanuit onze raad van bestuur, raad van beheer en vrijwilligers voor om als club zelfstandig en dus op eigen kracht verder te werken in de toekomst.

De voorbije jaren hebben wij als club steeds gestreefd een financieel gezonde club te zijn met vooral het familiale karakter als belangrijkste kenmerk.  Wij hebben een moderne accommodatie neergezet en stap voor stap onze terreinen uitgebreid.  We zullen ons in het belang van alle spelers dan ook blijven inzetten om onze huidige site verder te verbeteren en uit te breiden.

We kregen dit seizoen (en de laatste weken meer en meer) veel signalen dat met de lopende samenwerking en verdeling over twee sites, de eigenheid en het familiale karakter uit onze club stilaan aan het verdwijnen is.

In tegenstelling tot vroeger is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die zich belangeloos in willen zetten en engageren voor een club.  We hechten hier als club dan ook veel belang aan en kunnen het ons niet veroorloven om vrijwilligers, die voor ons van goudwaarde zijn, te verliezen.  Het is tenslotte door hun inzet, motivatie en aanwezigheid dat kinderen wekelijks plezier kunnen beleven in hun favoriete sport. 

Wij willen verder blijven inzetten om een goede accommodatie, spelplezier en een kwalitatieve jeugdopleiding aan te bieden aan onze spelers.  Tal van activiteiten buiten de reguliere werking zoals bv. zomerstage, jeugdtornooi, sinterklaasfeest, buitenlandse tornooien,…waren in het verleden al succesvol en willen we blijven aanbieden aan onze jeugdspelers.

Wij blijven ambitieus maar verder ook bescheiden.  We hebben niet de intentie ons te meten met clubs uit het amateurniveau, dit is zowel geografisch als financieel voor ons als club niet haalbaar.

Daarnaast willen we werken aan een eerste ploeg waarin zoveel mogelijk spelers uit de streek alsook eigen jeugdspelers hun kans krijgen.  Dit is een filosofie die we reeds jaren voor ogen hebben, waar we nog steeds ten volle achter staan en die we met veel enthousiasme blijven hanteren.  De samenstelling van onze A-kern bestaat momenteel voor een groot deel uit eigen jeugdspelers.  Jeugdspelers zijn voor ons spelers die doorgegroeid zijn vanuit onze eigen jeugdwerking, alsook uit spelers die na een eerder vertrek uit onze club de weg teruggevonden hebben naar onze familiale, warme club.

We beseffen dat welke beslissing we ook zouden nemen er voor- en tegenstanders zijn.  Het blijft dan ook een uitdaging om op alle vlakken te behouden wat goed is en te verbeteren wat mogelijk is.

Rekening houdende met de recente wetswijzigingen i.v.m. vzw’s dragen wij als leden van de raad van bestuur en raad van beheer een grotere verantwoordelijkheid. Het is dan ook aan ons om weloverwogen de juiste beslissingen te nemen om zo op een gezonde manier het voortbestaan van onze club te garanderen.  Rekening houdende met dit alles kiezen wij op dit ogenblik voor de zekerheid om onze club en onze site als een goede huisvader te blijven beheren.

We zijn steeds bereid nadere toelichting te geven maar willen via deze weg toch alvast duidelijk ons standpunt meegeven aan alle jeugdspelers, aan jullie als ouder.  We gaan nu achter de schermen verder aan het werk om alles verder in kaart te brengen en de werking naar volgend seizoen op punt te zetten.  Wanneer dit alles op punt staat zullen we verder communiceren naar onze eigen jeugdspelers m.b.t. trainers, ploegen, betalingen, kledij, schema’s,…

 

BELANGIJK:

We geven ook nog mee dat spelers die bij de huidige club wensen te blijven, verder geen actie dienen te ondernemen.  Zij blijven aangesloten bij hun huidige club.

Spelers die van club wensen te veranderen dienen zich voor 30 april 2024 uit te schrijven bij hun huidige club via de website van Voetbal Vlaanderen (link: Ontslag nemen bij een club | Voetbal Vlaanderen) .  In de loop van de maand mei 2024 kunnen spelers aansluiten bij een club naar keuze.

 

We willen alvast deze communicatie afsluiten met ieder van jullie te bedanken voor het vertrouwen in onze club! We hopen dan ook om jullie volgend seizoen te mogen verwelkomen op onze site te Opdorp.

Sportieve groeten, Raad van beheer, Raad van bestuur Rangers Opdorp

 

 

Hierbij alvast nog enkele contactgegevens waar jullie terecht kunnen voor verdere vragen:

Rangers Opdorp Jeugdwerking: kris.blommaerts@telenet.be – 0471 19 52 31

Rangers Opdorp A-kern, Beloften en U21: renaat.heyvaerts@proximus.be – 0475 70 08 23

Algemeen mailadres jeugdwerking: jeugdwerkingrangers@gmail.com

Website: www.rangersopdorp.be

 


Beste ouders, beste spelers,


Graag willen we nog een toevoeging doen aan de eerder vermelde communicatie.


Als jullie ervoor kiezen om komend seizoen voor Rangers Opdorp te spelen, is het niet langer nodig om je aan te melden of betalingen uit te voeren via de gegevens die terug te vinden zijn op de EBRO-website.


Wij zullen binnenkort zelf informatie verstrekken over de juiste procedure tot inschrijving en het betalen van het lidgeld bij onze club.


Met sportieve groeten, Rangers Opdorp

 

We Are One Family, We Are Rangers Opdorp!!!!